Atenció integral centrada en la persona

Formació en l'àmbit d'atenció a les persones i a la comunitat


MAP ofereix serveis de formació adreçats a:

  • Entitats que gestionen serveis socials i sanitaris
  • Departaments públics de promoció econòmica i professional
  • Professionals del sector
  • Cuidadors de persones dependents 

Cursos :
  • Formació ocupacional en el sector de serveis sociosanitaris, socioculturals i a la comunitat
  • Formació de reciclatge professional sòciosanitari i mòduls específics per obtenir les qualificacions professionals corresponents
  • Tallers formatius específics per persones immigrants
  • Tallers formatius per cuidadors no professionals
  • Tallers lúdics i formatius adreçats a la població en general

Els cursos MAP es programen i realitzen tenint en compte les necessitats del col.lectiu a qui van dirigits. 

Els nostres docents estan especialitzats i aporten la seva experiència professional en les diferents àrees d'atenció a les persones.

Els cursos MAP són pràctics i participatius per tant de garantir la màxima eficàcia a l'hora de posar en pràctica els coneixements obtinguts.

La nostra experiència i manera de treballar ens ha fet mereixadors de la confiança de moltes Entitats públiques i privades de tot Catalunya.