Atenció integral centrada en la persona

Formació en l'àmbit d'atenció a les persones i a la comunitat

MAP Assessorament i Serveis, compta amb Centre de Formació propi ubicat a Mataró (al costat del Centre de Dia MAP -Passatge LLuis Gallifa, 8)  i homologat pel SOC (Servei d'Ocupació de Catalunya)

A més, MAP col.labora i imparteix cursos de formació  a:

  • Entitats que gestionen serveis socials i sanitaris
  • Departaments públics de promoció econòmica i professional
  • Professionals del sector
  • Cuidadors de persones dependentsCursos :

  • Formació ocupacional en el sector de serveis sociosanitaris i a la comunitat
  • Formació de reciclatge professional sociosanitari i mòduls específics per obtenir les qualificacions professionals corresponents
  • Tallers formatius específics per persones immigrants
  • Formació per cuidadors no professionals
  • Tallers lúdics i formatius adreçats a la població en general

Els cursos MAP es programen i realitzen tenint en compte les necessitats del col·lectiu a qui van dirigits. 

Els nostres docents, a més d'experts en formació d'adults, aporten la seva experiència professional en les diferents àrees d'atenció a les persones. 

Els cursos MAP són pràctics i participatius per tal de garantir la màxima eficàcia a l'hora de posar en pràctica els coneixements obtinguts.

La nostra experiència i metodologia ens ha fet mereixedors de la confiança d'un gran nombre d'Entitats públiques i privades de tot Catalunya.