Atenció integral centrada en la persona

Serveis professionals per a Centres

Professionals de diverses disciplines, amb experiència contrastada i en règim d'outsourcing poden integrar-se en l'equip tècnic del seu centre, els les àrees de:

  • Educació Social - Animació sociocultural
  • Fisioteràpia
  • Teràpia Ocupacional
  • Psicologia
  • Treball Social
  • Infermeria
  • Logopèdia
  • Neurologia
  • Dietètica i nutrició

Altres serveis:

Assessorament

Projectes puntuals

Acompanyament a urgències hospitalàries. 

Els serveis professionals de MAP ajuden a :

  • Reduir el nombre de contractes professionals amb l'estalvi de temps i gestió que comporta al ser contractats per MAP.
  • Garantir la continuïtat del servei en cas de baixes o vacances dels professionals.
  • Cobrir l'atenció global dels usuaris amb especialistes qualificats que reben suport i formació continuada per part del nostre equip tècnic.
  • Garantir intervencions interdisciplinàries.