Atenció integral centrada en la persona

Centre de Dia MAP Mataró

Passatge Lluís Gallifa 10-16                                                                                08302  Mataró                                                                                                      Tel. 93.757.37.06

Email: mapserveis@mapserveis.org  


El Centre de Dia MAP és un espai de vida  estimulatiu i terapèutic on les persones grans i/o amb problemes de demència gaudeixen d’acolliment diürn, amb atenció professional i personalitzada segons les seves necessitats. 

El servei disposa de 30 places, 21 de les quals són concertades amb la Generalitat de Catalunya (Dpt. de Treball, Afers Socials i Família) i 10 són places privades.

El seu principal objectiu és ser un lloc dinàmic i estimulatiu que aporta el suport i l’atenció adequats a l’estadi evolutiu de cada persona atesa,

El Centre de Dia MAP és:

–Un centre de suport social i de referència a la població de Mataró i de la Comarca.
–Un entorn adequat i adaptat a les necessitats d’atenció dels usuaris atesos.
–Un centre on s’afavoreix la recuperació i el manteniment de l’autonomia personal i social.
–Un recurs per mantenir a les persones en el seu entorn personal i familiar en les millors condicions possibles.
–Un suport  necessari a les famílies en l’atenció a la persona gran.

La filosofia de treball emprada està basada en el model d’ATENCIÓ INTEGRAL CENTRADA EN LA PERSONA, com a metodologia d’atenció per a millorar la Qualitat de Vida de les persones grans en situació de dependència.  Per això s'hi segueixen programes diaris d’estimulació i de reeducació específica, amb els registres i avaluacions corresponents. 

El Centre de dia MAP a Mataró és un centre obert a la població, que fomenta la integració, la participació i la interacció amb l'entorn.

Horari:

El Centre resta obert de les 8 h. a  les 20 h. de dilluns a divendres i els dissabtes, de les 9h. a les 17h.

Les estades poden ser en horari complert o en horaris  convinguts.

Transport adaptat propi.

Visita el nostre blog.