Atenció integral centrada en la persona

FORMACIO I SERVEIS PROFESSIONALS: 934 588 278 · mapbcn@mapserveis.org · formacio@mapserveis.org
SERVEI ATENCIÓ DOMICILIÀRIA: 937 573 706 · sad@mapserveis.org
CENTRE DE DIA MATARÓ: 937 415 298 · mapserveis@mapserveis.org
Certificat Carta de serveis

Centre de Dia les Teixidores

Av. de Jaume Campmajor, nº7
08440 Cardedeu
Tel. 93.844.48.76

Email: lesteixidores@mapserveis.org

El "Centre de dia Les Teixidores" és un servei per a gent gran de titularitat municipal de l'Ajuntament de Cardedeu, gestionat per l'empresa MAP Assessorament i Serveis S.L

El servei disposa de 30 places, 20 de les quals són concertades amb la Generalitat de Catalunya (Dpt. de Treball, Afers Scoials i Família)  i 10 són places privades.

És un servei diurn d'assistència a les activitats de la vida diària, concebut com un espai de vida que afavoreix l'autonomia i manté la persona gran en el seu entorn personal i familiar. 

Com en tots els Centres gestionats per MAP, la filosofia de treball emprada està  basada en el model d' ATENCIÓ INTEGRAL CENTRADA EN LA PERSONA, com a metodologia d'atenció per a millorar la Qualitat de Vida de les persones grans en situació de dependència. Per això s'hi segueixen programes diaris d'estimulació i de reeducació específica, amb els registres i avaluacions corresponents. 

El Centre de dia Les Teixidores és un centre obert a la població, que fomenta la integració, la participació i la interacció amb l'entorn.

Horari:

El Centre resta obert de les 8 h. a les 20 h. de dilluns a divendres.

Les estades poden ser en horari complert o en horaris convinguts.

Visita el nostre blog