Atenció integral centrada en la persona

FORMACIO I SERVEIS PROFESSIONALS: 934 588 278 · mapbcn@mapserveis.org · formacio@mapserveis.org
SERVEI ATENCIÓ DOMICILIÀRIA: 937 573 706 · sad@mapserveis.org
CENTRE DE DIA MATARÓ: 937 415 298 · mapserveis@mapserveis.org
Certificat Carta de serveis

Materials específics de psicoestimulació


L’equip tècnic de MAP dissenya materials específics pels seus Programes d’estimulació per tal d'evitar que es treballi amb eines no adequades o massa infantils.

Aquests materials els posem a disposició dels professionals i particulars que tenen cura de persones grans o de persones amb problemàtiques específiques.

Oferim:

  • Jocs que tenen a veure amb l’entorn real de les persones.
  • Materials d’estimulació cognitiva per persones amb problemes de demències per ajudar a l’orientació en el temps i l’espai, l’orientació respecte a un mateix, i l’orientació en les activitats de vida diària.
  • Materials per l’estimulació de la memòria.
  • Materials personalitzats per problemàtiques concretes.